Аелия

За пореден път провери вероятностните линии в това пространство-време. Вероятност 0.000141%. Усмихна се. Знаеше какво …

Read More

От бъдещето

… Опитното му око нямаше как да се заблуди. Нежните й черти, очарователната усмивка, фините, …

Read More