* * *

В един есенен ден по шосето... Хмм, не точно. По едни малки улички на един голям град в една есенна топла нощ се случваше нещо... Нещо тайнствено. Хиляди малки жълти…

Continue Reading

Кристали

Забавляваш се с кристалчетата по миглите ми. Играеш си като ги поставяш навсякъде. По коремчето ми, гърба ми, в косата. Обсипваш ме с безценни солени диаманти. Смееш се докато го…

Continue Reading

Петрички инцидент

Във фонда на Градския исторически музей в Петрич се съхранява един изключително ценен документ. Това е докладът на анкетната комисия, назначена от Съвета на народите да разследва българо - гръцкия пограничен инцидент, станал на 19 октомври 1925 г. при Демир - Капия в Беласица планина и влязал в историята с названието Петрички инцидент.

Докладът е редактиран в Белград и носи датата 28 ноември 1925 година. Анкетната комисия връчва по един екземпляр на външните министерства в София и Атина.

Българското Външно министерство изпраща препис от доклада в Петрич. Докладът е даден за съхранение в казармата. По същото време ковчежник в петричката казарма е Златко Радев от село Дрен, Радомирско.Години по - късно, когато Златко Радев напуска казармата, той взима документа с себе си и го съхранява в личния си архив. След неговата смърт през 1981 г. синът му Живко Златков предава документа в музея. Така че на фамилия Радеви, на Златко Радев, който запазва документа да не се затрие по казармените шкафове,на Живко Златков - обществено отговорна личност, се дължи музеят в Петрич днес да разполага с този ценен документ.

Continue Reading

Какво е проект?

Деф. Проектът е временно усилие, предприето, за да се създаде уникален продукт, услуга или резултат. 'Временно' означава, че проектът има точно определени край и начало. Краят е достигнат, когато целите на проекта са изпълнени или когато стане ясно, че тези цели не са или не могат да бъдат достигнати, или при нужда проектът да бъде прекратен. 'Временен' не означава 'в кратък срок', защото има много проекти с продължителност от няколко години. Но във всички случаи продължителността на проекта е определена и ограничена във времето...

Continue Reading
Close Menu