Точица

Точица

Има разни точки, които се слагат под път и над път.
От инат, от страх.
Всеки ги слага.
И аз съм ги слагала.
Категорични. Ядосани. Немислещи.
И там някъде сред всички точки има една точица.
Крехка и нежна.
Мъничка, трудно-откриваема, почти невидима.
Почти.
Все още не е важна точка. Но е там.
Категорично съществуваща. Категорично отхвърлена.
И трябва да бъде изтрита.
Точки и точица.
Еднакви, но не точно.
Различни, но не точно.
Някой има ли смелост да изтрие всички точки?

ПП. А толкова да обичам многоточието…

Вашият коментар

Close Menu