За тях

За тях

Има моменти, в които има думи.
И други, в които няма.
И други, в които думите нямат смисъл.
И други, в които ги има, но липсват.
И други, в които ги няма, но са там.
И други, в които думите осмислят… Времето.
Моментите и думите.
Липсват.
Чуваш ли я?
Тишината.
Убий я!
За да намериш мен.
Момент.
От мен.
Дума.
За теб.
Има думи, за които има моменти.
И други, за които няма.
И други, за които моментите нямат смисъл.
И други, за които има моменти, но липсват.
И други, за които няма моменти, но са там.
И други, за които моментите са вечност.
Моментът на думите.
Думите на момента.
Синергия.
Просто.

Вашият коментар

Close Menu