Какво е проект?

Деф. Проектът е временно усилие, предприето, за да се създаде уникален продукт, услуга или резултат.

‘Временно’ означава, че проектът има точно определени край и начало. Краят е достигнат, когато целите на проекта са изпълнени или когато стане ясно, че тези цели не са или не могат да бъдат достигнати, или при нужда проектът да бъде прекратен. ‘Временен’ не означава ‘в кратък срок’, защото има много проекти с продължителност от няколко години. Но във всички случаи продължителността на проекта е определена и ограничена във времето.

‘Уникален продукт, услуга или резултат’. Проектите могат да създават:

  • Продукти или предмети, които са произведени, могат да бъдат определени количествено, могат да са артикули сами по себе си или да са част от друг продукт
  • Възможности за предоставяне на услуга
  • Резултати като знание, документи и тн.

‘Прогресивно уточняване’. Прогресивното уточняване на спецификациите на проекта трябва да бъде внимателно координирано с правилнита дефиниция за обхват на проекта. Когато се дефинира правилно, обхватът на проекта (работата, която трябва да бъде извършена) трябва да се контролира като прогресивно се уточняват спецификациите на продукта и проекта.

Проект или процес? Организациите изпълняват някаква работа, за да се изпълнят някакви цели. В повечето случаи, тази работа може да бъде категоризирана като проект или процес. Въпреки че тези две понятия могат да се застъпват и имат някои общи характеристики като:

  • изпълняват се от хора
  • ограничени от липсата на ресурси
  • планирани, изпълнявани и контролирани

Проектите и процесите се различават главно по това, че процесите са съществуващи и повтарящи се, докато проектите са временни и уникални.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *