Какво е проект?

Деф. Проектът е временно усилие, предприето, за да се създаде уникален продукт, услуга или резултат. 'Временно' означава, че проектът има точно определени край и начало. Краят е достигнат, когато целите на проекта са изпълнени или когато стане ясно, че тези цели не са или не могат да бъдат достигнати, или при нужда проектът да бъде прекратен. 'Временен' не означава 'в кратък срок', защото има много проекти с продължителност от няколко години. Но във всички случаи продължителността на проекта е определена и ограничена във времето...

Continue Reading
Close Menu