Рим. 2022г.

Рим. 2022г. – Без захар. Благодаря! Хвана чашата с две ръце и вдъхна аромата. Напомняше ѝ детство – онова толкова далечно и ароматно късче време… Отвори очи и се усмихна. Винаги беше харесвала този плътен вкус и наситен аромат. Винаги? Отново се усмихна. Как се размиваше значението на тази дума сега! Всичко беше започнало преди…