How hard is it to be a woman…

Author: CASSANDRA CALIN – Comics, art and good times Tumblr: http://c-cassandra.tumblr.com/ Facebook: C. Cassandra Instagram: https://www.instagram.com/cassandracalin/ oh well… Снимка, публикувана от C. Cassandra (@cassandracalin) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST Снимка, публикувана от C. Cassandra (@cassandracalin) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST Снимка, публикувана от C. Cassandra (@cassandracalin) на %месец %-ден %година в…

Залез над язовир "Кърджали"

Аелия

За пореден път провери вероятностните линии в това пространство-време. Вероятност 0.000141%. Усмихна се. Знаеше какво ще се случи, ако тези събития настъпят, но въпреки това не се страхуваше. Вярваше му. След 23 аелийски секунди щеше да влезе през енергийното поле, което служеше за врата. – Здравей! – Здравей, любов моя! Няма новини от Корпуса, нали?…