От бъдещето

… Опитното му око нямаше как да се заблуди. Нежните й черти, очарователната усмивка, фините, меки движения я правеха едно от най-магнетичните създания, които човек можеше да срещне в този свят. Различна. Но въпреки това толкова същата. Той знаеше. Знаеше, че това е тя. Можеше да заблуди всеки, но не и него. Виждаше го. Усещаше…