Точица

Има разни точки, които се слагат под път и над път. От инат, от страх. Всеки ги слага. И аз съм ги слагала. Категорични. Ядосани. Немислещи. И там някъде сред всички точки има една точица. Крехка и нежна. Мъничка, трудно-откриваема, почти невидима. Почти. Все още не е важна точка. Но е там. Категорично съществуваща. Категорично…