Защото мъжете не си падат по…

Ще оставя водата да измие прахта и умората. Ще забравя за болката. Ще прикрия с пудра раните и синините. Ще залича с най-червения ми лак за нокти опитите ми да бъда мъж. Ще загася дяволския пламък в очите ми и ще го заменя със звезден прах. Ще бъда с онази рокля. Ще се движа като…