За тях

Има моменти, в които има думи. И други, в които няма. И други, в които думите нямат смисъл. И други, в които ги има, но липсват. И други, в които ги няма, но са там. И други, в които думите осмислят… Времето. Моментите и думите. Липсват. Чуваш ли я? Тишината. Убий я! За да намериш…