Пише ми се

Пише ми се. Не знам защо. Може би защото от известно време мълчаливото ми пресъздаване/отразяване на света и себеизразяването ми е възпрепятствано поради технически проблем. Проблем. Технически. С изразяването. На себе си. Харесвам игрите на думи. А, ти? Харесва ми, че една единствена дума може да има толкова силно послание. Може да ти донесе живот.…