Пише ми се

Пише ми се.
Не знам защо.
Може би защото от известно време мълчаливото ми пресъздаване/отразяване на света и себеизразяването ми е възпрепятствано поради технически проблем.

Проблем. Технически. С изразяването. На себе си.

Харесвам игрите на думи. А, ти?
Харесва ми, че една единствена дума може да има толкова силно послание. Може да ти донесе живот. Или смърт. Като мен.

За игри на думи или за проблеми говорехме?
Или за нищо?

Говори ли ти се за нищо? Или ти се мълчи за Нещо?

Може би имам проблем. Евентуално. С допускането.
Може би технически погледнато Ти имаш проблем. С мен.

Изразяването. Него го няма. И никога не го е имало. Евентуално. С теб.
Изгубих се. В поредната буква. На изразяването.

И се намерих. В теб.

Пише ли ми се?