Архив за етикет: управление на проект

Какво е „Project Management“?

Управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти(приложения) и техники към дейностите по проекта, за да се изпълнят изискванията към този проект. Управлението на проекти се реализира чрез прилагането и интеграцията на процесите – иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол, и приключване на проекта. Project manager – а е човекът отговорен за реализирането на целите на проекта.
Има още